Om ClayStone

Fråga:

Är ClayStone godkänd för våtrum?

Svar:

ClayStone kan användas i badrum under förutsättningen att badrummet alla väggar är behandlade med en godkänd fuktspärr.

Det finns 2 olika metoder som är godkända för våtrum och som ska användas innan man kan applicera ClayStone.

1- Godkända system enligt MVK, Målarbranschens egen kontroll . Klicka här och läs om olika system.

2- Godkända våtrumssystem enligt BKR, byggkeramikrådet. Klicka här

Följ sen våra bruksanvisningar som finns att ladda ned .