Frågor & svar

Fråga:

Om Creatina

Svar:

Creatina har en finare kornstorlek och kan alltså appliceras i mycket tunna lager. Man kan lägga tunna lager på varandra och slipa fram underliggande färg.

Genom att använda olika metoder är det lätt att få olika uttryck , tex stucco lustro,marmor eller metall. Alltså många kreativa möjligheter.