Om Tadelakt Pro

Fråga:

Hur underhåller man Tadelakten?

Svar:

Första veckan efter appliceringen bör man inte använda rummet. Såpa duchväggar en gång om dagen första veckan. Var extra försiktig med hårda slag och feta vätskor under härdningsprocessen som varar fyra veckor.

Låt aldrig fett ligga kvar på tadelakten, använd underlägg för t.ex tvål om tadelakts applicerats på handfat. Rengör endast med olivsåpa.

Efter en månads härdningstid bör hela ytan tvättas och såpas. Såpa ytorna minst en gång om året. Utsatta väggar som i t.ex dusch bör såpas var 3 månad.

Uförlig instruktion: se PDF-fil under Produkter / Tadelakt Pro / Ladda ner