Ipaint bruksanvisning

Verktyg

Roller, pensel eller sprutmålning.
Rengör verktygen omedelbart efter användning med varmt vatten och tvål.

Förbehandling av underlaget

Gamla färgskikt som är vatten lösliga avlägsnas. All löst sittande färg borstas bort. Ytor som « dammar »måste grundas innan med Tierrafino Contact. Mycket släta och icke absorberande ytor som t.ex. är lackade eller fernissade måste ruggas upp genom slipning innan de primas.

Tillämpning

Färgen appliceras tunt och jämnt med en pensel eller roller. Färgen sprids i alla riktningar.
På en ljus och enhetlig grund, är ett lager ofta tillräckligt. För absorberande ytor råder vi dig att späda färgen till det första lagret. Efter torkning, stryk på nästa lager med outspädd färg. Det föregående lagret färg måste vara helt torr innan den andra strykningen.

Färger

Färgerna kan blandas med varandra.
Finns i samma färgsortiment som Tierrafinos övriga färger.
Tierrafino Delphi-white och Dover-white kan färgads in med pigment. Med dessa färger, kan man få ytor med en viss transparens, ungefär som lasyr. För en god homogenitet, skall pigmenten först läggas i blöt under några timmar i vatten. När pigmenten är våta och omrörda flera gånger kan man blanda dem med någon av de vita färgerna. Rör om noga.

Det är viktigt att måla jämnt med de intensiva färger som ultramarin blå, lila eller röd järnoxid,
Rekommendation: För att säkerställa en enhetlig och tvättbar yta, bör man inte tillsätta mer än 5 till 8 % pigment. Om man tillsätter mer pigment, måste man lägga ett slutligt lager Tierrafino Fix efter torkning. Det är möjligt att få mer levande färger med Delfi-white, eftersom den inte innehåller något pigment.

Torktid

2-6 timmar beroende på temperatur och luftfuktighet i rummet. Efter 6 till 12 timmar kan nästa strykning ske. Genomhärdad efter cirka 10 dagar.

Förtunning

Kan spädas med vatten.

Sammansättning

Lera, sand, cellulosalim, stärkelse, konserveringsmedel, mögelbekämpningsmedel, titan oxid (bara i vita Dover), vatten. På grund av de naturliga jordpigmenten, kan små färgvariationer förekomma mellan olika partier.

Materialåtgång

Ca 0,125 L per m2_ - dvs. 40m2_ per hink om 5 L. Beroende på underlaget kan två strykningar behövas. Vid mycket sugande underlag blir färgåtgången högre.

Förpackning

Finns i hinkar om 0,75, 5 och 10 L.

Förvaring

Svalt och frostsäkert. Oöppnad kan färgen lagras i minst 6 månader.